Author Archive

Corporate Governance gjør sitt inntog

Det som dekkes av det engelske uttrykket Corporate Governance dukket opp på 1990-tallet i kjølvannet av

Troverdighet og synlighet

De viktigste forutsetningene for å lykkes med kommunikasjon er troverdighet og synlighet. Derfor må disse to

Sjefen er alltid den øverste kommunikasjonsansvalige

Det sier seg nesten selv at det er virksomhetens øverste leder som også er den øverste

Interessentanalyser som utgangspunkt

Som et utgangspunkt for all kommunikasjon er det viktig å danne seg et godt og realistisk

Strategisk bruk av finansiell kommunikasjon

Den finansielle kommunikasjonens målgrupper er i første rekke investorer, det vil si eksisterende og potensielle eiere,

Sterkt fokus på finansiell kommunikasjon

Dette kommunikasjonshuset har en imponerende historikk når det gjelder finansiell kommunikasjon. I de aller fleste land

Lær dine interessenter å kjenne

Interessenter er et ganske nytt ord i norsk vokabular. På engelsk har man lenge brukt uttrykket

Kommunikasjon som strategisk verktøy

Kommunikasjon er langt mer enn den operative og taktiske dialogen med omverdenen. Årsrapporter og pressemeldinger er