Interessentanalyser som utgangspunkt

Som et utgangspunkt for all kommunikasjon er det viktig å danne seg et godt og realistisk bilde av hvordan man oppfattes hos de viktigste interessentene. Dette forutsetter en god og tillitsfull dialog med de mest relevante personene. Men hvem er de mest relevante personene og hvordan sikrer man seg at disse virkelig er åpne og villige til å dele sine synspunkter?

Hvordan få de ærlige svarene?

En leverandør vil gjerne si at de største kundene er de mest relevante personene når man vil ha kundesynspunkter på produkter, priser og omdømme. At disse er viktige er det neppe noen tvil om, men om man begrenser seg til å lytte til disse vil man ofte ikke få svar som bringer en videre. Dels fordi denne gruppen typisk ikke vil dele sine kritiske synspunkter fordi de frykter at det kan ødelegge en god relasjon, og dels fordi de muligens ikke har så mange kritiske synspunkter siden de jo tross alt allerede er kunder. Derfor er det neutral third partyvel så viktig å vende seg til potensielle kunder som av en eller annen grunn ikke har valgt selskapets produkter og tjenester. Ettersom det ikke er noe etablert kundeforhold vil det imidlertid ofte være vanskelig å få denne gruppen i tale. Her er det at et vel innarbeidet kommunikasjonshus kan komme inn i bildet. En nøytral tredjepart med integritet og tillit i markedet vil normalt kunne få frem de ærlige svarene fra såvel eksisterende som potensielle kunder. Dette gir svar som i anonymisert form kan videreformidles til oppdragsgiveren som i sin tur kan benytte funnene i sitt kommunikasjonsarbeid. Like viktig er det som grunnlag for de beslutninger som fattes på et mer overordnet, strategisk plan.

Interessentanalysens anvendelsesområder

Analysene kan brukes på en lang rekke områder, men er nok hyppigst benyttet av børsnoterte selskaper for å skaffe seg et bilde av hvordan målgruppene oppfatter selskapets kommunikasjon, strategi og ledelse. Utallige analyser som dette kommunikasjonshuset har gjennomført har gitt oppdragsgivere mange nyttige og ofte overraskende tilbakemeldinger.