Sterkt fokus på finansiell kommunikasjon

financial communicationsDette kommunikasjonshuset har en imponerende historikk når det gjelder finansiell kommunikasjon. I de aller fleste land det er representert i har det vært engasjert hos store finansielle transaksjoner. Det være seg oppkjøp og fusjoner, men aller mest dreier det seg om børsintroduksjoner. Ved det norske kontoret har man vært delaktig i mer enn hver tredje børsintroduksjon de siste årene og kan således vise til en betydelig vekst. Den erfaring og de relasjoner som skapes gjennom dette arbeidet er naturligvis uvurderlige når det konkurreres om nye oppdrag innen dette området. At våre norske rådgivere har stor og relevant kompetanse å trekke på fra andre kontorer i nettverket er jo også et konkurransefortrinn man vet å utnytte.

Børsnoteringer

Børsnoteringer er ofte store og komplekse kommunikasjonsmessige utfordringer. Å gå på børs innebærer at hverdagen for veldig mange blir en helt annen. Dels får man ofte et stort antall nye eiere man skal forholde seg til. Dessuten blir selskapet mer synlig slik at oppmerksomheten fra investorer, media og allmennheten forøvrig blir en helt annen enn det man var vant til. Det er også viktig at virksomheten blir underlagt et helt nytt regelverk som først og fremst styre og ledelse må forholde seg til, men som også kan innvirke på alle de ansattes hverdag.

En dyktig rådgiver hjelper selskapets ledelse med å lage gode rutiner for hvordan man effektivt og troverdig kommuniserer med sine eksisterende og potensielle eiere, med finansanalytikere og media. Heri ligger vurderinger om hvem som skal være selskapets ansikt utad og eventuelt trening av vedkommende og hvilke kommunikasjonskanaler som skal prioriteres utover de som børsreglementet krever. Sist men ikke minst inkluderer det hvilke forhold man skal legge vekt på i kommunikasjonen for at målgruppene skal kunne danne seg et riktig bilde av selskapet, dets verdi og dets evne til skape verdier i fremtiden.